വടകര കരിമ്പനപ്പാലം പോത്താലക്കൽ മാതു അന്തരിച്ചു


കരിമ്പനപ്പാലം: പോത്താലക്കൽ മാതു (വൈക്കിലശ്ശേരി) അന്തരിച്ചു. തൊണ്ണൂറ് വയസായിരുന്നു. ഭർത്താവ് പരേതനായ മാധവൻ (കരിമ്പനപ്പാലം).

മകൾ: സതീദേവി (റിട്ട: ടീച്ചർ താഴെപ്പള്ളി ഭാഗം ജെ ബി സ്കൂൾ). മരുമകൻ: എം.സി വാസു വൈദ്യർ വൈക്കിലശ്ശേരി.

സഹോദരങ്ങൾ: കൃഷ്ണൻ, നാരായണി(പുത്തൂർ).