കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (01/03/2022 ചൊവ്വാഴ്ച)


ജനറൽ – ഉണ്ട്

മെഡിസിൻ – ഉണ്ട്

ഇ എൻ ടി – ഉണ്ട്

സർജറി – ഉണ്ട്

ദന്തരോഗം – ഉണ്ട്

ശിശു രോഗം – ഉണ്ട്

ചർമ്മരോഗം – ഇല്ല

സ്ത്രീരോഗം – ഇല്ല

നേത്രരോഗം – ഇല്ല

അസ്ഥിരോഗം – ഉണ്ട്

ചെസ്റ്റ് – ഇല്ല

സി.ടി – ഉണ്ട്

യു.എസ്.ജി – ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി

നവീകരിച്ച ‘ലക്ഷ്യ’ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രസവവാർഡ് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കയാണ്.

പള്‍സ് പോളിയോ ആയതിനാല്‍ മാര്‍ച്ച് ഒന്നു വരെ കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല

ഈ വിവരങ്ങൾ രാവിലെ ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തൽ വന്നേക്കാം.

അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്: 0496-2630142, 2960142