കീഴരിയൂർ അണ്ടിച്ചേരിത്താഴെ അരയാട്ട് മീത്തൽ കുഞ്ഞായിശ അന്തരിച്ചു


കീഴരിയൂർ: അണ്ടിച്ചേരിത്താഴെ അരയാട്ട് മീത്തൽ കുഞ്ഞായിശ അന്തരിച്ചു. എഴുപത്തിരണ്ട് വയസായിരുന്നു.

മക്കൾ: നഫീസ, കാസിം, ഷെരീഫ, ഷംസു, സജാദ്.

മരുമക്കൾ: അസയ്‌നാർ, നൗഷാദ്, ഹാജറ, സഫീന, ശബാന.

സഹോദരങ്ങൾ: പരേതയായ കുഞ്ഞാമി, മറിയം, അമ്മദ്, കുഞ്ഞബ്ദുള്ള.