കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാല പി.ജി പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു; വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയാം


കോഴിക്കോട്: കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല പി.ജി പ്രവേശന പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2022-23 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സര്‍വകലാശാലാ പഠന വകുപ്പുകളിലെ പി.ജി/ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി സെന്ററുകളിലെ എം.സി.എ, എം.എസ്.ഡബ്ല്യു, ബി.പി.എഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി.പി.എഡ്, അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ എം.പി.എഡ്, ബി.പി.എഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി.പി.എഡ്, എം.എസ്.ഡബ്ല്യു, എം.എ ജേണലിസം ആൻഡ്‌ മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍, എം.എസ്‌.സി ഹെല്‍ത്ത് ആൻഡ്‌ യോഗ തെറാപ്പി, എം.എസ്‌.സി ഫോറന്‍സിക് സയന്‍സ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തുന്ന പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷക്ക് ഏപ്രിൽ 26 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും. ബിപിഎഡ്/ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ക്ക് അവസാന സെമസ്റ്റര്‍/വര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ക്ക് പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവേശന സമയത്ത് നിശ്ചിത അടിസ്ഥാന യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

മൊത്തം പ്രോഗ്രാമുകളെ നാലു സെഷനുകളായി തിരിച്ചാണ് പരീക്ഷ നടത്തുക. അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയനുസരിച്ച് ഒരേ അപേക്ഷയില്‍ത്തന്നെ ഒരു സെഷനില്‍നിന്നും ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലയ്ക്ക് പരമാവധി നാലു പ്രോഗ്രാമുകള്‍വരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിന് 550 രൂപയും എസ്‌.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് 240 രൂപയുമാണ്. (എല്‍.എല്‍.എം പ്രോഗ്രാമിന് ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിന് 750 രൂപയും എസ്‌.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് 350 രൂപ) അപേക്ഷാ ഫീസ്.

ഓരോ അധിക പ്രോഗ്രാമിനും 80 രൂപ അടയ്ക്കണം. വിജ്ഞാപനംചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിന് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ മാനേജ്‌മെന്റ് സീറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം സീറ്റുകളിലേക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍നിന്ന് മാത്രമാണ്‌ പ്രവേശനം നടത്തുക. പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് 21, 22 തീയതികളിലായി നടക്കും. പ്രവേശന വിജ്ഞാപനത്തിനും പ്രോസ്‌പെക്ടസിനും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും വെബ്‌സൈറ്റ് (admission.uoc.ac.in) സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഫോണ്‍: 0494 2407016, 2407017.